Översättnings- och experttjänster

MediDocs Ab redigerar och producerar översättningar inom medicin och farmaceutisk utveckling. Vi tar emot bl.a. följande uppdrag: översättningar inom medicin, farmaceutisk medicin och läkemedelsutveckling (t.ex. läkemedelsregistreringsdokumentation, kliniska läkemedelsprövningar), uppdrag som kräver auktorisering med stämpel samt översättningar av patienthandlingar.

Våra experttjänster omfattar redigering och översättning av originalartiklar och avhandlingar på engelska. Bolaget har kunder i Finland, Sverige, England och Tyskland.

Vi översätter mellan följande språkpar:

Källspråk Målspråk
finska svenska, engelska
svenska finska , engelska
engelska finska , svenska
tyska finska , svenska, engelska